Dating actress/singer tuloy ang pamamalimos sa casino!

Magkahalong emosyon ang nararamdaman ng mga nakakakita sa isang female personality na pinaninindigan na ang pagkalulong sa bisyo ng sugal. Sa casino na siya literal na nakatira.