Female personality na feeling powerful inilabas ang eskandalo para pag-usapan

Maraming nagpapatotoo na sumobra ang paglobo ng ulo ng isang female perso­nality mula nang madikit na ang kanyang pangalan sa malalaking tao sa ating lipunan.