Liza namigay ng facial mask!

Imbes na seryosohin at maapektuhan sa bashing sa pagbibiro sa paggamit ng facial mask na usung-uso sa Korea, namigay pa nito si Film Development Council of the Philippines Chairperson and CEO Liza Diño sa press launching kahapon ng Pista ng Pelikulang Pilipino (PPP).