Mga hiningan ng tulong iniwan sa ere, female personality umatras sa gitna ng laban

Sa susunod na pagkakataong lumapit sa kanyang mga kaibigan at katrabaho ang isang kilalang female personality tungkol sa kanyang mga problemang personal ay baka wala nang makinig pa sa kanyang mga sumbong.